Polityka Prywatności i Plików Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony www.niebieskarapsodia.pl.

Niebieska Rapsodia FCI, właściciel strony, dokłada wszelkich starań, aby uszanować prawo do prywatności i zadbać o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych.

Administratorem strony jest Niebieska Rapsodia FCI z siedzibą w Kobylance, Polska. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności prosimy o kontakt na adres e-mail: niekocia@wp.pl.

 

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – osoba czuwająca nad prawidłowym działaniem strony oraz chroniąca dane osobowe
 • Strona Internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.niebieskarapsodia.pl
 • Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony Internetowej

 

§2 Dane Osobowe
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy, wysłanie e-maila, bądź dodanie komentarza.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Niebieska Rapsodia FCI, Kobylanka, Polska.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: niekocia@wp.pl.
 4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Użytkownik mógł otrzymać odpowiedź na zapytanie.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Użytkownikowi przysługują prawa do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania
  3. przenoszenia danych
  4. czasowego lub stałego usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy istnieje podejrzenie, że dane przetwarzane są niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.
 8. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. Paragon Internet Group t/a Tsohost – w celu przechowywania danych osobowych na serwerach, w tym adresu IP i nazwy Użytkownika (https://www.tsohost.com/legal/privacy-policy)
  2. Wirtualna Polska – w celu korzystania z usług poczty e-mail (http://onas.wp.pl/poufnosc.html)
  3. Osoby, które przy świadczeniu usług wsparcia technicznego mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika.
 9. Wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 10. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, (np. organom ścigania).

 

§3 Pliki cookies
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
 2. Pliki cookies mogą być odczytywanie przez system teleinformatyczny Administratora lub podmiotów trzecich.
 3. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej, oraz poprawienia bezpieczeństwa na Stronie.
 4. Gromadzone dane dotyczą adresu IP, typu przeglądarki internetowej, języka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
 5. Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies.
 6. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwi przechowywanie wybranych lub wszystkich plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej może być utrudnione.
 7. Pliki cookies, które zbierane są na stronie internetowej to:
  1. pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki czy wyglądu strony internetowej
  2. cookies wtyczki społecznościowej umożliwiającej połączenie ze stroną Facebook-a Strony
  3. cookies Tsohost, czyli firmy hostującej Stronę na serwerach.

 

§4 Logi serwera
 1. Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

§5 Narzędzia społecznościowe
 1. Administrator informuje Użytkownika, że umożliwia mu korzystanie z funkcji społecznościowych takich jak udostępnianie, polubienia, podgląd profili społecznościowych należących do Strony oraz możliwość ich subskrypcji.
 2. Administrator używa wtyczek i narzędzi społecznościowych służących do udostępniania treści Strony przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook oraz Google, a także możliwość przesłania linku do artykułu za pomocą poczty e-mail.
 3. W celu poprawnego działania funkcji społecznościowych wykorzystywane są pliki cookies danych firm. Cel i zakres gromadzenia danych oraz prawa Użytkownika i możliwości zmiany ustawień dotyczących narzędzi społecznościowych opisane zostały w polityce prywatności poszczególnych firm:
  1. Facebook – https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
  2. Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pL
 4. Użytkownik ma prawo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby zablokować działanie narzędzi społecznościowych.

 

§6 Formularz kontatkowy
 1. W celu zapewnienia szybkiego kontaktu dostępny jest formularz kontaktowy oraz możliwość kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Korzystając z próby kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź poprzez formularz kontaktowy Użytkownik oświadcza, że dobrowolnie przekazuje swoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail) w celu przesłania zapytania. Ponadto Użytkownik w treści wiadomości może zawrzeć inne dane osobowe.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, w celu nawiązania kontaktu.
 4. Dane osobowe przekazane w formularzu, bądź przez e-mail, są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Dane Użytkownika będą wykorzystane wyłącznie w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Dane mogą być również archiwizowane, w celu ponownej próby kontaktu.
 6. Dane te będą przetwarzane zgodnie z Art. 6 RODO, czyli zgoda Użytkownika wynika z zainicjowania kontaktu.
 7. Użytkownik ma prawo zażądać przedstawienia historii korespondencji, jeśli ta podlegała archiwizacji, jak również zażądać jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona zabezpieczeniem interesów Strony.

 

§7 Komentarze
  1. Użytkownik może wyrażać opinię poprzez zastosowanie komentarzy na Stronie.
 1. Aby dodać komentarz, Użytkownik musi wypełnić formularz, podając adres e-mail oraz imię.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby dodać komentarz.
 3. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na Stronie, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika wynikająca z dodania komentarza (Art 6. RODO).
 4. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania komentarzy na Stronie. Dane są chronione i znajdują się w plikach serwera.
 5. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia komentarza, co spowoduje usunięcie danych Użytkownika z bazy.

 

§8 Zmiany w polityce prywatności
 1. Możliwe są zmiany w Polityce prywatności, których będą wymagały zmiany wprowadzone na Stronie oraz wymogi prawne.